โทร: 081 485 2259, 095 459 3922
อีเมล: cpd_concept@hotmail.com
LINE ID: cpd_concept, ID: cpd123
เปิดทำการ: จันทร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

อบรมสัมมนา CPD-CPA

บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ของนักบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ทำบัญชี ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจาก
สภาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักสูตรให้ท่านเลือกตามความต้องการของผู้เข้าอบรม โดยดูรายละเอียดได้ดังนี้

ตารางอบรม สัมมนา CPD - CPA
ตารางอบรม-สัมมนา CPD เก็บชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ปี 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครปี 2567

แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

แผนที่สถานที่อบรม
#

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The Palazzo Bangkok)

ที่ตั้ง 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว (King Park Avenue Hotel)

ที่ตั้ง 69 ซอยศรีนครินทร์ 40 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel)

ที่ตั้ง 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว (S.D. Avenue Hotel)

ที่ตั้ง 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (Alexander Hotel Bangkok)

ที่ตั้ง 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมบางกอก ชฎา (Bangkok Cha-Da Hotel)

ที่ตั้ง 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี (J. Park Hotel)

ที่ตั้ง 99/8-99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ดูเส้นทาง
#

โรงแรมบียอนด์สวีท

ที่ตั้ง 99 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดูเส้นทาง